Doktersassistentes – Huisartsenpraktijk Arcade – Tegelen

Doktersassistentes

Algemene functie doktersassistente
In veel gevallen kunnen zij u helpen, zonder dat de huisarts hoeft te worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld als het gaat om veel voorkomende vragen over verkoudheid, griep, medicijnen, zwangerschap en diarree. U kunt op afspraak bij de assistentes onder meer terecht voor controle van urine bij verdenking van blaasontsteking, zwangerschapstests, injecties, oren uitspuiten, uitstrijkjes en vaginale afscheiding, controle van suikerziekte, hoge bloeddruk verhoogd cholesterol, verbinden van wonden, hechtingen verwijderen, wratten en EHBO.

Triage door de doktersassistente
Wanneer u naar de huisarts belt, krijgt u een doktersassistente aan de lijn. Wanneer u aan de balie komt, ziet u als eerste een doktersassistente. Zij heeft de opdracht om u een aantal vragen te stellen. Dit noemen wij Triage. Triage betekent letterlijk vertaald ‘sorteren’. In de huisartsenpraktijk komt dit neer op twee zaken. Door een aantal vragen te stellen wordt onderzocht wat op dat moment de beste hulp voor u is.

  1. Bijvoorbeeld een afspraak op het spreekuur van de huisarts, de praktijkondersteuner of de assistente, een afspraak op het telefonisch spreekuur of medicijnen. De doktersassistente is zelf ook opgeleid om u te adviseren. Het is niet altijd zo dat een afspraak op het spreekuur van uw huisarts nodig is om uw vraag te beantwoorden.
  2. Het beoordelen van de urgentie om te zorgen voor juiste planning. Bij medisch dringende klachten krijgt u op een zo kort mogelijke termijn een afspraak. Bij klachten die kunnen wachten zal de praktijkassistente met u zoeken naar het meest geschikte moment. Dit omdat de agenda’s van de huisartsen erg druk zijn.

Bij triage wordt gebruikgemaakt van een protocol. Aan de hand hiervan worden de vragen gesteld om een zo helder mogelijk beeld van uw vraag te krijgen. Het protocol geeft vervolgens aan welke medische hulp geboden moet worden en op welke termijn dit moet plaatsvinden. Wanneer het meteen duidelijk is dat het om een spoedgeval gaat, zal de praktijkassistente u minder vragen stellen en zo snel mogelijk de juiste hulp inschakelen.

De eerste vraag is altijd: Wat is uw naam en geboortedatum. Uw dossier wordt hiermee opgezocht in de computer.

Daarna stelt zij vragen om precies te weten wat er aan de hand is, zoals:

  • Welke klachten?
  • Hoelang hebt u die klachten?
  • Hebt u koorts?
  • Wat hebt u zelf al gedaan?
  • Hebt u nog andere klachten?