No Show – Huisartsenpraktijk Arcade – Tegelen

No Show

Invoering no-show tarief
Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren is toegenomen. We hanteren hiervoor een zogenaamd ‘no-show’-tarief (‘niet-verschenen’). Dit betekent dat we u, wanneer u niet op uw afspraak verschijnt of zonder geldige reden te laat afbelt, een brief sturen. Hierin staat dat wanneer dit nog een keer gebeurt we kosten in rekening zullen brengen.

Waarom een no-show-tarief?
Uw huisarts wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden, immers u wilt ook zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door tijdig uw afspraak telefonisch af te zeggen. Immers, in de tijd die bij uw huisarts voor u was gereserveerd had uw huisarts ook een andere patiënt kunnen helpen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?
Meldt dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch via 373 5200. Dit kan 24 uur per dag, ook in het weekend. U kunt uw afzegging met opgaaf van reden inspreken in onze telefooncentrale (keuze ‘3’ in het menu). De afspraak wordt dan uit onze agenda verwijderd.

Hoogte van het no-show-tarief
De tarieven die wij voor no-schow hanteren zijn verschillend. De tarieven zijn 15 euro voor een enkel consult en 25 euro voor een dubbel consult.

‘No-show’ tarief praktijkondersteuner
Bij de praktijkondersteuners (POH) worden langere tijden voor een consult voor u gereserveerd. Voor een niet nagekomen afspraak bij de praktijkondersteuner hanteren wij daarom een tarief van 30 euro per consult.

Let op: no-show wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.