Standpunt over vitamine B12 in onze praktijk – Huisartsenpraktijk Arcade – Tegelen

Standpunt over vitamine B12 in onze praktijk

Discussie
Er is veel discussie over de vraag of een laag vitamine-B12 de oorzaak zou kunnen zijn van klachten zoals duizeligheid, vermoeidheid en vermindering van het geheugen of concentratievermogen. Bewijs daarvoor is er niet. Meestal hebben deze klachten een andere oorzaak. Vitamine B12 kan alleen door bloed prikken bepaald worden. Bij twijfel (een laag normale waarde) wordt er door de huisarts soms nog een extra bloedbepaling aangevraagd om meer duidelijkheid te krijgen of het B12 gehalte echt te laag is. In onze praktijk volgen we hierbij de richtlijnen van onze wetenschappelijke vereniging het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Behandeling
Vroeger kreeg iedereen met een verlaagd B12-gehalte spuiten. Dat blijkt helemaal niet nodig te zijn. Bij patiënten met een lage B12-spiegel die klachten hebben die lijken te wijzen op een vitamine-B12-tekort kan een proefbehandeling met vitamine B12 tabletten worden geadviseerd. De klachten moeten dan binnen een paar maanden verdwijnen. Injecties zijn alleen nodig als er ernstige neurologische klachten zijn zoals tintelingen in handen en benen, gevoelsstoornissen en ongecontroleerd samentrekken van de spieren (ataxie) of als er sprake is van ernstige bloedarmoede. Controle van vitamine B12 in het bloed tijdens behandeling is niet zinvol, omdat de concentratie in het bloed altijd zal stijgen

B12 kliniek?
In Amsterdam en Rotterdam zijn B12-klinieken die zeggen dat ze gespecialiseerd zijn in vitamine B12 tekort. Er is ook een stichting Vitamine B12-tekort. Wij staan zeer kritisch tegenover deze instellingen. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing van de informatie die wordt gegeven. Ze adviseren bij iedereen injecties in een hele hoge dosering. Bij klachten als duizeligheid, vermoeidheid, concentratiestoornissen en depressie is uit onderzoek gebleken dat dit niet helpt. Soms lijkt het wel te helpen maar zal er sprake zijn van het zogenaamde placebo-effect: door de verwachting dat het werkt heeft het een effect. Soms houdt dit effect enige weken aan en vaak hebben mensen dan weer het gevoel dat ze een spuit nodig hebben. Wanneer je bloed prikt op dat moment zijn de waardes van vitamine B12 in het bloed altijd torenhoog. Een extra spuit heeft dan dus lichamelijk geen enkel effect, al kan dat vreemd genoeg wel zo voelen. We zullen u dus niet meer verwijzen naar de B12 kliniek omdat we overtuigd zijn dat dit geen meerwaarde heeft.

 Zie voor meer informatie: https://www.thuisarts.nl/vitamine-b12/ik-wil-meer-weten-over-vitamine-b12