Euthanasie in Huisartsenpraktijk Arcade – Huisartsenpraktijk Arcade – Tegelen

Euthanasie in Huisartsenpraktijk Arcade

Wij staan in huisartsenpraktijk Arcade niet principieel afwijzend tegenover euthanasie. Dat betekent echter niet dat elk verzoek om euthanasie wordt ingewilligd. Er moet volgens de wet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Daarnaast moet het verzoek tot euthanasie met volle verstand (ook op het moment van uitvoeren) en uit vrije wil gedaan zijn. Het verzoek moet herhaaldelijk geuit zijn. Bovendien moet er een onafhankelijke arts de situatie beoordelen (SCEN-arts) en moet de huisarts die de euthanasie uitvoert zelf instemmen met het verzoek.

Het is soms lastig om het juiste moment in het ziekte- en stervensproces voor euthanasie te vinden. Ook voor de huisarts is het een zeer zware en belastende taak en het is zeker geen routine. Het verzoek moet dus ook voor de dokter invoelbaar zijn. Voor ons geldt dat er duidelijk sprake moet zijn van zeer ernstig lijden. Een euthanasie ‘op voorhand’ vanwege angst voor wat er komen gaat zal niet worden gedaan. Waar de grens precies ligt is soms moeilijk te bepalen.

Uw huisarts zal in voorkomende gevallen altijd het gesprek met u aangaan over uw levenseinde. U mag er ook altijd zelf over beginnen. U kunt dan ook een wilsverklaring tekenen. Meer informatie kunt u vinden via https://www.thuisarts.nl/levenseinde.

Er zijn een aantal misvattingen rond euthanasie:

  • Ik heb recht op euthanasie. Er bestaat in Nederland de mogelijk om onder bepaalde voorwaarden euthanasie toe te (laten) passen. Een arts is hier nooit toe verplicht en kan een verzoek weigeren. Hij/zij moet u wel helpen (verwijzen naar iemand anders) als dit tot een verschil van inzicht of mening leidt. U moet er dus samen met uw huisarts uit zien te komen.
  • Euthanasie is niet strafbaar. In principe is euthanasie wel strafbaar. Het wordt echter toegestaan als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Daarom zal er bij een euthanasie na afloop altijd een politie-arts komen vaststellen of er volgens de regels is gehandeld. Nadien wordt de euthanasie door een landelijke commissie nog eens beoordeeld op zorgvuldigheid van handelen. Als dit niet zo blijkt te zijn dan kan de huisarts vervolgd worden. In de praktijk loopt dit niet zo’n vaart omdat we ons altijd aan de regels houden.
  • Als ik dement ben kan ik ook euthanasie krijgen. Dit staat ter discussie in Nederland. Iemand moet met volle verstand de keuze kunnen maken. Als je dementerend bent kun je dat vaak niet meer. Hoe stel je dan vast of iemand echt dood wil? We gaan er in principe van uit dat het op dit moment dus niet kan.
  • Ik heb een wilsverklaring dus het kan altijd. Dit is maar de vraag. Ook hier geldt dat het verzoek bij volle verstand op het moment van de uitvoering moet worden gedaan. Als iemand in coma ligt of ernstig in de war is kan het wettelijk dus niet, of er nu een wilsverklaring is of niet.
  • Als ik het wil en de dokter stemt ermee in dan kan het heel snel gedaan worden. De huisarts heeft meerdere dagen nodig vanaf het definitieve verzoek tot de uitvoering ervan. Er moet een SCEN-arts geregeld worden, die moet komen praten en een verslag maken en er moeten medicijnen besteld worden die persoonlijk door de huisarts opgehaald moeten worden in het ziekenhuis. De huisarts moet een uitgebreid verslag maken dat hij aan de politie-arts geeft meteen na het uitvoeren van de euthanasie. Een euthanasie is dus voor de dokter een tijdrovende bezigheid. U moet zich realiseren dat ook de dagelijkse praktijk gewoon door gaat. Van spoed kan dus geen sprake zijn. Dit vergt soms wel geduld van patiënt en familie die toch al in een moeilijke situatie zitten. Toch is zorgvuldigheid heel erg belangrijk en zal uw huisarts er alles aan doen om het lijden in de tussentijd te verzachten.
  • Ik kan ook gewoon in slaap gebracht worden. Dit heet palliatieve sedatie. Het is niet hetzelfde als euthanasie. Het in slaap brengen van de patiënt is alleen mogelijk als er niet te behandelen symptomen zijn en de levensverwachting korter is dan 2 weken. We vinden dit een heel natuurlijke manier van sterven en passen het vaker toe. Deze behandeling is toegestaan door de wet en er komt dus geen politie-arts aan te pas.