Praktijknieuws – Huisartsenpraktijk Arcade – Tegelen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Arcade
Bongerdstraat 231 5931 NE
Tegelen

Praktijknieuws

Een nieuwe lente, een nieuw computersysteem

Publicatiedatum: 15-11-2021

In februari 2022 zullen we met alle huisartsenpraktijken in de regio naar een nieuw computersysteem over gaan. Dit heet officieel een Huisarts-Informatie-Systeem (HIS). Het systeem heet HIX en is van de firma ChipSoft die ook het ziekenhuis-systeem levert. De voorbereidingen voor het omzetten van alle gegevens en het inrichten van het ...

Lees verder over 'Een nieuwe lente, een nieuw computersysteem'

De zeven meest gestelde vragen over de griepprikken in onze praktijk

Publicatiedatum: 15-11-2021

1 Mijn partner heeft de oproep op een ander tijdstip dan ik. Wat nu? U kunt samen komen op één van de tijden waarop u bent uitgenodigd. 2. Ik heb wel een indicatie maar geen uitnodiging ontvangen. Wat moet ik doen. Het kan zijn dat u toch geen indicatie (meer) heeft. ...

Lees verder over 'De zeven meest gestelde vragen over de griepprikken in onze praktijk'

De vijf meeste gestelde vragen over de COVID vaccinaties

Publicatiedatum: 28-06-2021

In dit filmpje krijgt u antwoord op de vijf meest gestelde vragen aan ons over de COVID vaccinaties (geplaatst 9 mei 2021): 1. Wanneer word ik gevaccineerd? 2. Ik behoor tot een risicogroep, krijg ik voorrang? 3. Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? 4. Ik heb me niet laten inenten ...

Lees verder over 'De vijf meeste gestelde vragen over de COVID vaccinaties'

Beschrijving werkwijze uitnodigen 80-89jarigen voor coronavaccinatie

Publicatiedatum: 09-04-2021

(Deze beschrijving is opgesteld door het RIVM) Vanaf 29 januari ontvangen de 85-89 jarigen een uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie op een GGD-vaccinatielocatie en vanaf 5 februari ontvangen de 80-84 jarigen een uitnodiging. Zij worden daar net als de 90-plussers gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer vaccin. Personen die in een ...

Lees verder over 'Beschrijving werkwijze uitnodigen 80-89jarigen voor coronavaccinatie'

Geen medische verklaring door de huisarts

Publicatiedatum: 09-04-2021

Sinds 1 december jl. is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. In de publieksvoorlichting van de overheid wordt de suggestie gewekt dat mensen die onder de uitzonderingsregels vallen bij de huisarts kunnen aankloppen voor een briefje om dat te verklaren. Huisartsen gaan en moeten geen verklaringen hiervoor ...

Lees verder over 'Geen medische verklaring door de huisarts'

Terugbelsysteem TeleQ

Publicatiedatum: 09-04-2021

Vanaf 29 oktober maken wij gebruik van TeleQ. TeleQ  gaat u en ons helpen de lange wachttijden aan de telefoon terug te dringen. TeleQ  ontvangt al het inkomend telefoonverkeer  en geeft  u informatie over hoe lang  de wachttijd aan de telefoon is. Maar veel belangrijker:  U kunt er voor kiezen ...

Lees verder over 'Terugbelsysteem TeleQ'

Verzoek behandeling hydrochloroquine

Publicatiedatum: 09-04-2021

Momenteel zien we onderstaande brief regelmatig opduiken. Het gaat om een (dwingend) verzoek om Corona infecties te behandelen op een andere manier dan de op dit moment gangbare richtlijnen. In de brief wordt gesteld dat door onze artseneed wij als artsen verplicht zijn deze middelen voor te schrijven in het geval ...

Lees verder over 'Verzoek behandeling hydrochloroquine'

Wachttijd voor het spreekuur

Publicatiedatum: 09-04-2021

U heeft het misschien gemerkt, maar misschien ook niet. We plannen ruimer zodat we niet uitlopen en wachtkamer niet meer vol loopt (1,5m-proof!). Daarnaast hebben we nog steeds dagelijks een infectiespreekuur. Ook dat kost extra tijd. Hierdoor duurt het soms lang voordat u bij ons terecht kunt. En voorlopig is het ...

Lees verder over 'Wachttijd voor het spreekuur'

Patiënttevredenheidsonderzoek

Publicatiedatum: 09-04-2021

Afgelopen jaar hebben we een patiënttevredenheidsonderzoek gedaan. Een steekproef van patiënten kreeg een vragenlijst om in te vullen. We zijn blij met de feedback en tevreden met de resultaten. We zijn al bezig met maatregelen voor het verkorten van de wachttijden aan de telefoon, voor het spreekuur en in de wachtkamer. ...

Lees verder over 'Patiënttevredenheidsonderzoek'

Vitamine B12, wat is waar?

Publicatiedatum: 09-04-2021

Er is nogal wat discussie rond de zin en onzin een tekort van vitamine B12, de klachten die dit zou opleveren en de behandeling ervan. We hebben ons hierin verdiept en onze wetenschappelijke vereniging heeft een duidelijk standpunt. Het blijkt dat B12 spuiten zelden nodig zijn en bepaalde klachten die toegeschreven ...

Lees verder over 'Vitamine B12, wat is waar?'

Informatie voor gebruikers van Hydrochloorthiazide

Publicatiedatum: 09-04-2021

Deze informatie is voor gebruikers van hydrochloorthiazide. Dit gebruikt u als plastablet, waarschijnlijk tegen hoge bloeddruk, maar het kan ook voor hartfalen of vochtophoping zijn. U kunt dit medicijn blijven gebruiken, maar er geldt wel een extra waarschuwing. Deens onderzoek laat zien dat hydrochloorthiazide een klein verhoogd risico op twee vormen ...

Lees verder over 'Informatie voor gebruikers van Hydrochloorthiazide'

Meningokokken type W

Publicatiedatum: 09-04-2021

Meningokokkenziekte kent verschillende verwekkers. Sinds 2002 is het type C actief. Hier is ook een inentingscampagne voor geweest. De variant die nu actief is, is het type W. Deze is overgekomen uit Zuid-Amerika en Groot-Brittannië. Dit type slaat zeer acuut toe, sneller dan andere meningokokken. De afgelopen 3 jaar is het ...

Lees verder over 'Meningokokken type W'

'Kan ik dán pas terecht? Belachelijk'

Publicatiedatum: 09-04-2021

Heb je eens een keer een huisarts nodig, moet je langer dan een week wachten voordat je een afspraak kunt krijgen. Super irritant en dat is voorstelbaar. En toch gebeurt dit steeds vaker. We hebben er jaren lang alles aan gedaan om het te voorkomen. Bovenop de normale bezetting aan huisartsen ...

Lees verder over ''Kan ik dán pas terecht? Belachelijk''

Meer tijd voor de patiënt!

Publicatiedatum: 09-04-2021

De laatste jaren merken we dat de spreekuren steeds voller worden. Dat komt omdat mensen gemiddeld ouder worden, steeds vaker met meer dan één gezondheidsprobleem komen of een ingewikkeld probleem hebben. Toch willen we graag voldoende tijd voor u maken omdat we vinden dat dit de zorg voor u ten goede ...

Lees verder over 'Meer tijd voor de patiënt!'

Aanmelden op de website van huisartsenpraktijk Arcade: regel het meteen!

Publicatiedatum: 09-04-2021

Dit is de nieuwe site van huisartsenpraktijk Arcade. U kunt uw herhaalrecepten bestellen, een e-consult aanvragen en online een afspraak plannen bij uw huisarts via deze website. U moet zich dan wel éénmalig opnieuw registreren (de inloggegevens van de andere website werken hier niet!). Met ingang van 1 januari 2017 is ...

Lees verder over 'Aanmelden op de website van huisartsenpraktijk Arcade: regel het meteen!'

Wanneer u wilt dat uw huisarts in de uitslagen van het ziekenhuis kan kijken

Publicatiedatum: 09-04-2021

Het is soms handig dat uw huisarts in de uitslagen van het ziekenhuis kan kijken. Wilt u dat, dan moet u hier sinds kort toestemming voor geven. Misschien heeft u dat al gedaan. Er zijn twee manieren: Persoonlijk bij de service/patiënten-balie in het ziekenhuis. Via Mijn Viecuri: https://www.viecuri.nl/praktische-informatie/patientenportaal/. Hier moet ...

Lees verder over 'Wanneer u wilt dat uw huisarts in de uitslagen van het ziekenhuis kan kijken'

Online regelen

Publicatiedatum: 09-04-2021

Dit is de nieuwe site van huisartsenpraktijk Arcade. U kunt nu al uw herhaalrecepten bestellen, een econsult aanvragen en online een afspraak plannen bij uw huisarts via deze website. U moet zich dan wel éénmalig opnieuw registreren (de inloggegevens van de andere website werken hier niet!). Op termijn zal de oude ...

Lees verder over 'Online regelen'

Overlijden dokter Mangnus

Publicatiedatum: 09-04-2021

Op maandag 31 oktober is dokter Mangnus tijdens een vakantie in Argentinië plotseling onwel geworden en overleden. Wij zijn allemaal erg geschokt. Dokter Mangnus heeft lang in onze praktijk gewerkt en was een geliefde en gerespecteerde huisarts. Hij werd 64 jaar.

Lees verder over 'Overlijden dokter Mangnus'