Inzage en kopie dossier – Huisartsenpraktijk Arcade – Tegelen

Inzage en kopie dossier

U heeft recht op inzage en op een kopie van (een deel van) uw medische dossier.

Aanvragen kopie medisch dossier
Iedereen van 12 jaar en ouder kan mondeling of schriftelijk vragen om een kopie van het medisch dossier. U kunt hiervoor bij de assistente terecht. U hoeft geen reden aan te geven voor uw verzoek. Wij kunnen om een legitimatie vragen als u een kopie (of inzage) wilt hebben.

Kosten kopie medisch dossier
Op grond van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op 1 gratis kopie. Voor een tweede kopie mag op basis van de administratieve kosten wel een redelijke vergoeding worden gevraagd.

Papier of digitaal
We kunnen het dossier afdrukken maar liever leveren wij deze digitaal aan. We zetten uw dossier dan op een USB-stick. De bestanden zijn in pdf-formaat. U betaalt dat alleen de kosten voor de stick (€10,00) We mogen geen USB stick van anderen gebruiken vanwege eventuele (onbedoelde) schadelijke software op de stick.

Let op!
Verzekeraars (zoals levensverzekeringen , rechtsbijstand etc.) en juristen vragen soms medische informatie op. Dit kan alleen met een getekende goedkeuring van u. Dit vergt van de huisarts tijd en moeite om de juiste en relevante informatie op een rijtje te zetten. Daarvoor betaalt degene die de informatie opvraagt een vergoeding. De laatste tijd krijgen we steeds vaker het verzoek om (een deel) van het dossier te verstrekken op grond van het inzagerecht. Dat betekent dat de informatievrager alleen de administratiekosten hoeft te betalen. Let op voordat u hier toestemming voor geeft. Vaak wordt om het volledige dossier gevraagd terwijl hier ook andere (vaak privacy-gevoelige) informatie in staat. U heeft het recht om alleen die informatie te laten verstrekken die van belang is.