Rijbewijskeuring en Informatieverstrekking CBR – Huisartsenpraktijk Arcade – Tegelen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Arcade
Bongerdstraat 231 5931 NE
Tegelen

Rijbewijskeuring en Informatieverstrekking CBR

Aan het verstrekken van informatie aan het CBR zijn kosten verbonden. Wanneer wij medische gegevens moeten leveren uit uw dossier kost dit € 30,-.

Hiervoor zorgen wij dat de gegevens bij elkaar gezocht worden en digitaal naar het CBR gestuurd worden. U heeft er dan ook geen werk meer mee.

Wij doen geen rijbewijskeuringen (wegens tijdgebrek). We mogen het wel maar we doen het dus niet. U kunt hiervoor terecht bij www.rijbewijskeuringsarts.nl/ of bij www.rijbewijskeuringholland.nl/venlo/

Als u dit ziet op het formulier gaat het om een keuring:

Soms is het toch nog moeilijk om te zien of het om een keuring gaat of om een verzoek om informatie. U kunt dan de papieren afgeven in de praktijk en dan kijkt één van de artsen of wij het kunnen invullen of dat het om een keuring gaat.