Rijbewijskeuring en Informatieverstrekking CBR – Huisartsenpraktijk Arcade – Tegelen

Rijbewijskeuring en Informatieverstrekking CBR

Aan het verstrekken van informatie aan het CBR zijn kosten verbonden. Wanneer wij medische gegevens moeten leveren uit uw dossier kost dit € 30,-.

Hiervoor zorgen wij dat de gegevens bij elkaar gezocht worden en digitaal naar het CBR gestuurd worden. U heeft er dan ook geen werk meer mee.

Wij doen geen rijbewijskeuringen (wegens tijdgebrek). We mogen het wel maar we doen het dus niet. U kunt hiervoor terecht bij www.rijbewijskeuringsarts.nl/ of bij www.rijbewijskeuringholland.nl/venlo/

Als u dit ziet op het formulier gaat het om een keuring:

Soms is het toch nog moeilijk om te zien of het om een keuring gaat of om een verzoek om informatie. U kunt dan de papieren afgeven in de praktijk en dan kijkt één van de artsen of wij het kunnen invullen of dat het om een keuring gaat.