Visite aanvragen – Huisartsenpraktijk Arcade – Tegelen

Visite aanvragen

Huisbezoek
Als u om gezondheidsredenen niet in staat bent naar de praktijk te komen, kunt u  vóór 11 uur via het algemene nummer 077-3735200 een visite aanvragen. De assistente zal vragen naar de reden van de visite. Zonodig zal de huisarts eerst telefonisch contact met u opnemen.