Verzoek behandeling hydrochloroquine – Huisartsenpraktijk Arcade – Tegelen

Terug naar overzicht

Verzoek behandeling hydrochloroquine

Momenteel zien we onderstaande brief regelmatig opduiken. Het gaat om een (dwingend) verzoek om Corona infecties te behandelen op een andere manier dan de op dit moment gangbare richtlijnen. In de brief wordt gesteld dat door onze artseneed wij als artsen verplicht zijn deze middelen voor te schrijven in het geval van een Corona infectie. Dat is een misvatting. Van ons wordt verwacht dat we volgens de huidige in de beroepsgroep gangbare richtlijnen en inzichten patiënten behandelen. Wij volgen hierbij de aanwijzingen van onze wetenschappelijke vereniging (NHG) en onze artsenkoepel KNMG: Het NHG distantieert zich van de brief en raadt huisartsen af om mee te gaan met dergelijke verzoeken. De LHV adviseert huisartsen de richtlijnen van het NHG aan te houden.
Wij zullen dus niet ingaan op het verzoek in deze brief en zijn dat ook niet verplicht.
Publicatiedatum: 09-04-2021